CMS

Kreativno rešenje web prezentacije, garancija je poslovnog uspeha

CMS - Content management system

Mogućnost da sami menjate sadržaj postojećih strana (njihov se sadržaj nalazi u bazi) - tekst slike kroz administrativni interfejs koji će biti napravljen u skladu sa pre svega tehničkim prioritetima i mogućnostima (neke stvari zavise od samog provajdera) ali i prilagođen zahtevima klijenta
Administrativni sistem (back end web portala) je sistem kojim je omogućeno održavanje portala od strane korisnika (nakon instalacije, konfigurisanja i definisanja dogovorenih elemenata portala).

CMS sistem, podrazumeva definisanje i konfiguracije dogovorenih elemenata
- meniji i podmeniji
- članci
- vesti
- baneri
- opciono: RSS feed-ovi, ankete, forumi, blogovi, veza sa facebook, tweeter
- proizvodi i usluge
- ažuriranje osnovnih informacija
- grupisanje i kategorizacija
- ažuriranje mulltimedijalnih informacija (slike, videoklipovi, štampana
upustva)
- ažuriranje cenovnika
- akcijska prodaja, promotivna prodaja
- definisanje vremenskog perioda, izbor artikala i definisanje cena
Kontaktirajte nas

Advertising business Yelnik

Tel/Fax: +381 (0) 11 299 07 39
Email: office@jel-nik.com, marketing@jel-nik.com